Westermarkt 2, 1016 DV Amsterdam Spoed? Bel 020 - 450 99 19 en druk op 1

Klachtenformulier

HAP Westertoren

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Iedere medewerker weet hoe hij of zij u verder kan helpen met uw onvrede of uw klacht zodat wij kunnen proberen dit probleem samen met u op te lossen.

    Uw gegevens

    (degene die de klacht indient)

    Gegevens van de patiënt

    (dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn)

    Aard van de klacht